SI EN DE  
01   Prva stran 02   Kdo smo 03   Kaj delamo 04   Zakaj mi 05   Reference 06   Kontakt
 
   
   
   
   
   
zakaj mi  
   
Z dolgoročnim sodelovanjem s svetovalno agencijo lahko vodstvo družbe pridobi predvsem pri kakovosti sprejemanja odločitev in pri izvajanju aktivnosti, ki so s takšnim delom bistveno bolje načrtovane in izvedene z vsemi potrebnimi viri. Vitoma PR lahko z izborom znanj in na podlagi izkušenj svojih sodelavcev, vsa sporočila vodstva in strokovnjakov oblikuje tako, da bodo razumljiva in dosegla vnaprej dogovorjene ciljne javnosti.

Vrednote, ki družijo naš kolektiv, so iskanje in spodbujanje napredka za vse, soočanje z izzivi, družbena in projektna odgovornost, kreativnost pri idejnih rešitvah, dolgoročna ciljna usmerjenost in partnerstvo z naročniki in ciljnimi javnostmi. 
  Vitoma PR
Percepcijsko upravljanje d.o.o.
  Dunajska cesta 78
SI 1000 LJUBLJANA
  F ++386 (0)1 427 21 06
M ++386 (0)41 726 386
M ++386 (0)41 340 457
info@vitoma-pr.si
www.vitoma-pr.si
odnosi z javnostmi okoljsko komuniciranje
krizno komuniciranje mednarodno komuniciranje
komuniciranje sprememb organizacija dogodkov
komuniciranje ob prevzemih in združitvah izvajanje javnih kampanj
komuniciranje z lokalnimi skupnostmi "Mystery shopping"
tržne komunikacije (oglaševanje)    
menedžersko svetovanje na področju korporativnih in marketinških komunikacij
   
Grafična zasnova: MFVK Izvedba: Simetric